Monday, 25/10/2021 - 13:16|
Chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4

Quyết định thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2020-2021

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRÀNG XÁ                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/QĐ-THCS

 

 

                                                                                                                       Tràng Xá, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2020-2021

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRÀNG XÁ

 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư 33/2005/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ và lãnh đạo các cơ sở GD công lập;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 03 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng, gồm các Ông (bà) sau giữ chức vụ Tổ trưởng - Tổ phó chuyên môn – Thành viên,

(Có danh sách đính kèm).

Điều 2. Các Tổ chuyên môn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn qui định tại Điều lệ trường trung học và đảm nhiệm giảng dạy các bộ môn của tổ phụ trách.

Thời gian từ 01/9/2020 đến 31/8/2021.

Điều 3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường và các Tổ chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

         

Nơi nhận:                                                                                    

- Như Điều 3;

- Phòng Giáo dục;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 
Nguyễn Đinh Hùng

 

DANH SÁCH

Các thành viên Tổ Xã hội trường THCS Tràng Xá

(Đính kèm Quyết định số: ......../QĐ-THCS ngày 01 tháng 9 năm 2020)

 

TT

Họ Và Tên

Trình độ đào tạo

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Kim Nhung

ĐH Văn

Tổ trưởng

 

2

Chu Thị Thu Hương

ĐH Văn

Tổ phó

 

3

Hoàng Thị Huệ

ĐH Văn

Thành viên

 

4

La Thị Bắc Hà

ĐH Âm nhạc- MT

Thành viên

TPT

5

Cao Thị Hoàn

ĐH Mỹ Thuật

Thành viên

 

6

Hoàng Thị Yến

ĐH Văn

Thành viên

7

Vũ Thúy Oanh

ĐH Văn

Thành viên

PHT

(Danh sách gồm có 7 người)

 

DANH SÁCH

Các thành viên Tổ Tự nhiên trường THCS Tràng Xá

(Đính kèm Quyết định số: ...../QĐ-THCS ngày 01 tháng 9 năm 2020)

 

TT

Họ và tên

Trình độ đào tạo

Chức vụ

Ghi chú

1

Triệu Minh Thi

ĐH Toán

Tổ trưởng

 

2

Vũ Thị Phương

ĐH Toán

Tổ phó

 

3

Dương Văn Điều

CĐ Toán

Thành viên

 

4

Lê Văn Sử

ĐH Toán

Thành viên

 

5

Lê Văn Ninh

ĐH GDTC

Thành viên

6

Hoàng Văn Thương

CĐ Tin

Thành viên

7

Vương Thị Huyền

ĐH Toán

Thành viên

8

Nguyễn Đinh Hùng

ĐH Văn

Thành viên

HT

(Danh sách gồm có 8 người)

 

DANH SÁCH

Các thành viên Tổ Sinh – Hóa – Địa - Ngoại ngữ trường THCS Tràng Xá

 (Đính kèm Quyết định số: ......./QĐ-THCS ngày 01 tháng 9 năm 2020)

 

TT

Họ và tên

Trình độ đào tạo

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Lệ Quyên

ĐH Hóa

Tổ trưởng

 

2

Phùng Thị Thành

ĐH Anh

Tổ phó

 

3

Phạm Thị Mão

ĐH Anh

Thành viên

 

4

Nguyễn Thị Thu Phương

ĐH Địa

Thành viên

 

5

Hoàng Thị Sao Mai

ĐH Sinh

Thành viên

 

6

Hoàng Thị Tuyết

ĐH TV

Thành viên

 

7

Hoàng Thị Vân

CĐ TV-TB

Thành viên

 

(Danh sách gồm có 7 người)

 

 

DANH SÁCH

Các thành viên Tổ Văn phòng trường THCS Tràng Xá

 (Đính kèm Quyết định số: ....../QĐ-THCS ngày 01 tháng 9 năm 2020)

 

TT

Họ và tên

Trình độ đào tạo

Chức vụ

Ghi chú

1

Hoàng Thị Hậu

CĐ QT Văn phòng-Lưu trữ học

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Hữu Cấp

Bảo vệ

Thành viên

 

3

Dương Văn Tùng

Kế toán

Thành viên

 

(Danh sách gồm có 3 người)

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 10
Tháng 10 : 265
Năm 2021 : 3.661