Wednesday, 15/07/2020 - 15:51|
Chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRÀNG XÁ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  

Số: 58/KH CM-TrTHCS                                    Tràng Xá, ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo công tác chuyên môn năm học 2017-2018

 

 

 


A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

1/ Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:

- Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ Công văn số 1355/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2017 của Sở  GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

- Căn cứ  công văn số 607/PGDĐT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017-2018;

- Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-THCS Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 ngày 04/9/2017 của Hiệu trưởng trường THCS Tràng Xá,

Bộ phận chuyên môn trường THCS Tràng Xá xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018 như sau:

2/ Đặc điểm tình hình nhà trường:

 a. Khái quát chung:

Trường THCS Tràng Xá là trường nằm trên địa bàn xã Tràng Xá- thuộc xã vùng cao đặc biệt khó khăn, nằm phía Đông nam huyện Võ Nhai. Học sinh chủ yếu thuộc con em các dân tộc trong xã và một phần học sinh xã Dân Tiến, học sinh xóm Kẹ xã Liên Minh…Đa số HS là con em các dân tộc ít người: 287/357 HS toàn trường = 80,4 %.

Nhà trường có một tập thể sư phạm đoàn kết, kỉ cương nề nếp được duy trì tốt, cơ sở vật chất tương đối khang trang, trường được công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia tháng 8 năm 2013.

 - Tổng số cán bộ GV-NV đầu năm ( Tính từ 01/9/2017): 27, Nam:  6, Nữ: 21, trong đó: Biên chế: 25, HĐ: 02 ( 1 kế toán; 1 GV Thể dục)

- Trình độ Đại học: 22

- Trình độ Cao đẳng: 5 ( 3 GV, 2 NV)

- Trung cấp: 1 ( Ytế)

- Tổng số Đảng viên: 20

- Tổng số đoàn viên: 5

 * Tổ Tự nhiên:

Tổng số: 7 GV, trong đó:

+ Vật lí: 1 GV

+ Toán: 3 GV

+ Tin học: 2 GV

+ TD: 1 GV (22 tiết/tuần)

* Tổ Xã hội:

Tổng số: 8 GV, trong đó:

+ GD CD: 1 GV

+ Văn: 3 GV

+ Sử: 1 GV

+ Nhạc: 1 GV- TPT

+ MT: 1

+ 1 Phó HT có chuyên môn Văn

* Tổ Sinh- Hóa- NN:

Tổng số: 6 GV, trong đó:

+ Hóa: 1 GV

+  Địa: 1 GV

+ Sinh: 2 GV

+ Anh: 2 GV

* Tổ Hành chính: 6 bao gồm:

+ Hiệu trưởng

+ 1 kế toán

+ 1 NV thư viện

+ 1 NV thiết bị

+ 1 NV y tế

+ 1 NV văn thư

+ Môn Công nghệ: không có GV chuyên, trường phân công GV giảng dạy chéo ban.

+ HN lớp 9 chỉ học ở HK II: 2 lớp 9 x 6 tiết= 18 tiết/năm ( Học từ tháng 2 đến tháng 4/2018)

+ HĐGDNGCK: 22 tiết/ tháng: GV CN dạy theo KH của nhà trường.

- Tổng số học sinh đầu năm: 371 em chia 11 lớp, trong đó:

+ Khối 6: 88 em (Tuyển mới 87 em) ( Lưu ban: 1)

+ Khối 7: 98 em

+ Khối 8: 94 em

+ Khối 9: 91 em  

b. Thuận lợi và khó khăn :

* Thuận lợi:

- Nhà trường trong nhiều năm qua đã duy trì được nề nếp dạy và học.

- Đội ngũ GV tương đối ổn định, đa số yên tâm công tác, trên 90% GV đạt trình độ trên chuẩn.

- Các tổ chuyên môn hoạt động có kế hoạch, đạt  hiệu quả tương đối cao trong việc thực hiện KH năm học.

-  Chi bộ Đảng luôn đạt trong sạch vững mạnh, các đảng viên luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.

-  Bên cạnh đó nhà trường còn được sự quan tâm, ủng hộ của Đảng bộ cùng chính quyền địa phương; Hội cha mẹ học sinh và nhân dân các dân tộc trong địa bàn.

* Khó khăn:

Bên cạnh những tthuận lợi trên, nhà trường còn có một số khó khăn nhất định như sau:

- Về phía học sinh:

Học sinh đa số là dân tộc ít người, nhiều học sinh xã ngoài xa trường nên ảnh hưởng không ít nề nếp học tập và duy trì sĩ số trong năm học.

Nhiều em còn lười học, nhút nhát, chưa tự giác chủ động học tập.

Xung quang trường có nhiều quán INTERNET và gần trường THPT Hoàng Quốc Việt nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc học tập và nề nếp của lớp.

- Về phía GV:

 Một số GV tuổi cao nên gặp khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay.

Đội ngũ CBQL sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế nên ít nhiều cũng ảnh hưởng tới công tác quản lí trong nhà trường.

- Về phía cha mẹ học sinh:

Đa số cha mẹ học sinh là nghề nông nên điều kiện kinh tế nhiều gia đình rất khó khăn. Nhiều gia đình chưa thật sự quan tâm đến điều kiện học tập của con em nhất là việc theo dõi HS tự học ở nhà, việc quản lí con cái còn lỏng lẻo, một số gia đình bố mẹ đi Trung Quốc làm ăn nên các em không được quan tâm sát sao nên còn hiện tượng mải chơi và bỏ học giữa chừng ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng và duy trì sĩ số trong năm.

B/ PHƯƠNG HƯỚNG- NHIỆM VỤ- MỤC TIÊU- CHỈ TIÊU:

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.

Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

a. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011, Phòng GDĐT chỉ đạo các trường THCS, TH&THCS, PTDTBT THCS xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), thực hiện theo Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tiếp tục xây dựng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông (nếu có).

b. Các tổ chuyên môn, giáo viên chủ động rà soát, tinh giảm nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình môn học; khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Giáo án của cán bộ quản lý, giáo viên phải được duyệt trước khi thực hiện (của cán bộ quản lý trong ban giám hiệu phân công duyệt, giáo án của tổ trưởng do Phó hiệu trưởng duyệt, giáo án của giáo viên do Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn thực hiện). Riêng giáo án phụ đạo học sinh yếu kém, ôn tập đại trà Phó hiệu trưởng duyệt, nếu chuyên môn chéo ban thì phối hợp với tổ trưởng chuyên môn hoặc tổ phó chuyên môn để kiểm soát nội dung trước khi phê duyệt.

* Lưu ý:

- Người được giao nhiệu vụ duyệt giáo án nếu cùng chuyên môn thì phải chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức giáo án mình được duyệt, nếu khác chuyên môn thì không xem xét đến trách về nội dung giáo án.

- Thời gian duyệt : Thứ 6 hoặc thứ 7 hàng tuần

- Người duyệt ký, ghi rõ họ tên, ngày duyệt vào trang cuối giáo án theo tiết học

- Ban giám hiệu tăng cường công tác quản lý sổ đầu bài, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thực hiện khóa sổ vào cuổi buổi học ngày học cuối cùng của tuần học (nội dung khóa: Tổng số tiết học, số tiết nghỉ trong tuần (cụ thể môn), số tiết dạy thay (cụ thể môn). Ban giám hiệu kiểm tra 1 lần/4 tuần học hoặc kiểm tra đột xuất.

c. Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 và công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ GDĐT; công văn số 978/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên.

  1.2. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ (môn tiếng Anh)

- Đối với giáo viên:  Đẩy mạnh việc tham gia học tập để đạt chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh THCS trên địa bàn huyện để mở rộng diện học sinh được học tiếng Anh theo chương trình mới từ Tiểu học lên THCS.

Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì phải tự học, tự bồi dưỡng để đạt chuẩn trước khi phân công dạy học.

- Đối với học sinh: Huy động các điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất để có thể thu nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình mới lớp 5 vào học tiếp chương trình mới ở lớp 6. Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

1.3. Đối với công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông:

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong và ngoài nhà trường.

- Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh, nhất là phân luồng sau trung học cơ sở.

- Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông tại các trường, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX. Phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường trung học đào tạo kỹ năng nghề trong chương trình hướng nghiệp.

+ Lên  kế hoạch cụ thể với trung tâm GDNN-GDTX tổ chức thực hiện nghề phổ thông cho học sinh lớp 8 môn Tin học.

1.4. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Chú ý cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu thống kê đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Âm nhạc…

1.5. Tổ chức tốt hoạt động "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học mới, quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

1.6. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

2. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.1. Đổi mới phương pháp dạy học: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác; đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy dựa trên Công văn số 5555/BGDĐTGDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 978/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, đặc biệt kiểm tra đột xuất công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của các tổ bộ môn, dự giờ của giáo viên, chia sẻ, trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy để nâng cao chất lượng dạy và học; kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học; công tác ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

- Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức dạy học thông qua việc sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Tích cực xây dựng tủ sách lớp học...để đáp ứng nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh trong nhà trường nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc. Các hoạt động như Ngày hội Đọc, Ngày sách và bản quyền thế giới, tuần lễ “ Hưởng ứng học tập suốt đời”... cần được linh hoạt tổ chức vào các thời điểm hợp lý trong năm học. Lên KH thực hiện trong năm.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16 tháng 01 năm 2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo góp phần phát triển năng lực học sinh trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị

2.3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá; kiểm định chất lượng giáo dục trung học

- Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học để tuyển sinh và phân lớp theo tinh thần của Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.

- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học; Thông hiểu: diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; Vận dụng: kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học; Vận dụng cao: vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học sinh học theo chương trình thí điểm theo Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày  07 tháng 7 năm 2016 đối với môn ngoại ngữ;

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang mạng "Trường học kết nối" (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở/phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Bổ sung hoàn thiện hồ sơ đánh giá ngoài hàng năm.

3. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

3.1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí.

- Tham gia đầy đủ việc tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Dạy học Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh; Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; giáo dục kỹ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học.

- Tiếp tục tham gia bồi dưỡng và đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh):

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các nhà trường. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng/sở GDĐT (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014; Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT và Công văn số 978/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GDĐT.

- Động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

3.2. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục

- Phân công chuyên môn phù hợp trình độ đào tạo và điều kiện hiện có của nhà trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

5.1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao.

5.2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng.

5.3. Nhập số liệu vào hệ thống EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên..... toàn ngành và trong báo cáo các cấp.

5.4. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục xóa mù chữ; đảm bảo tính xác thực của số liệu báo cáo trên hệ thống.

6. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

6.1. Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

6.2. Tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp xã củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Thực hiện tốt việc quản lí, lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá  kết quả và thực hiện báo cáo định kì về tình hình phổ cập giáo dục. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và phải đảm bảo tính xác thực của các số liệu trên Hệ thống. 

- Tập trung mọi nguồn lực với những giải pháp cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở; tích cực huy động các đối tượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGD THCS) ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có những giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

7. Công tác thi đua, khen thưởng

Thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch, có các tiêu chí cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao; khuyến khích các nhà trường có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trung học. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Phòng GDĐT.

 

 

 

C. CÁC KỲ THI TRONG NĂM

1. Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện tháng 9/2017, dự thi cấp tỉnh tháng 10/2017

2. Thi Giáo viên dạy giỏi các môn KHTN bậc THCS cấp huyện (dự kiến tháng 11/2017).

3. Thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học cấp huyện tháng 12/2017, cấp tỉnh tháng 01/2018.

4. Thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học cấp huyện tháng 12/2017, cấp tỉnh tháng 01/2018.

5. Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện tháng2/2018, cấp tỉnh tháng 3/2018.

6. Thi nghề phổ thông cấp THCS (tháng 3/2018).

7. Thi giao lưu học sinh giỏi cấp huyện các lớp 6,7,8 (tháng 4/2018)

8.Các giải thi đấu thể thao, văn nghệ  (Theo KH của PGD)

D. CHỈ TIÊU CỤ THỂ NĂM HỌC 2017-2018

I. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và chủ đề năm học

- Chỉ đạo các đoàn thể, cá nhân cán bộ giáo, nhân viên , học sinh tham gia các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong năm học đạt kết quả cao nhất.

II. Chỉ tiêu chất lượng giáo dục

- Duy trì sĩ số: 99,2%; Lớp TTSX 4/11; Lớp TT: 11/11- Chỉ tiêu lên lớp: 270/279 =  96,7%; Sau thi lại: 275/279= 98,6%.

- Xét tốt nghiệp lớp 9: 91/91 = 100%

- Chất lượng hai mặt giáo dục

 

Số học sinh

Học lực

Hạnh kiểm

G

TL%

Khá

TL%

T.B

TL%

Yếu

TL

Tốt

TL%

Khá

TL%

T.B

TL%

370

15

4,1

134

36,2

158

57,3

9

2,4

189

51,1

153

41,3

28

7,6

- Chất lượng bộ môn:

Bộ môn

Giỏi(%)

Khá(%)

T.Bình(%)

Yếu(%)

Từ TB trở lên

Văn

3

20

60

17

83

Toán

3

10

62

25

75

5

15

60

20

80

Hóa

3

10

70

17

83

Sinh

3

10

72

15

85

Sử

5

25

55

15

85

Địa

3

10

72

15

85

GDCD

5

30

60

5

95

C. nghệ

10

30

55

5

95

Anh văn

3

10

67

20

80

Thể dục

Đạt 100%

Mỹ thuật

Đạt 100%

Nhạc

Đạt 100%

Tin học

5

20

70

5

95

 

- Học sinh giỏi cấp trường: 15; cấp huyện: 7; cấp tỉnh: 0

- Số học sinh lưu ban: 4 em, tỉ lệ : 1,4 %

- Số học sinh bỏ học: 3 , tỉ lệ : 0,8 %

- GV giỏi cấp trường: 20/20

- GV giỏi cấp huyện: 6

- CSTĐ: 6

- LĐTT: 27

- Kết quả phổ cập THCS năm 2017, đạt: PCGDTHCS

III. Chỉ tiêu các mặt hoạt động khác

1. Công tác phát triển Đảng

- Tham mưu cho cấp ủy địa phương về công tác phát triển Đảng viên tại chi bộ.

- Tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng lớp nhận thức về đảng: 03 đồng chí.

- Giáo dục tư tưởng đạo đức: 100% cán bộ đảng viên thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy đảng.

- Phấn đấu trong năm học phát triển: 03 đảng viên.

2. Công tác kiểm tra

- Kiểm tra toàn diện 12 đồng chí; Thực hiện 6 chuyên đề cấp trường.

- Tham gia đủ các chuyên đề cụm theo kế hoạch chuyên môn cụm.

3. Công tác thi đua khen thưởng: Đến ngày 01/9/2016: 28 CB-GV-NV

+ Trường Tập thể LĐTT.

+ Chi bộ trong sạch vững mạnh.

+ Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp huyện.

+ Liên đội xuất sắc cấp huyện.

+ Giáo viên giỏi cấp trường: 20: Cấp huyện 6: Cấp tỉnh: 0

+ Lao động tiên tiến : 21

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 6

+ Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh : 0 %

+ Xếp loại viên chức xuất sắc: …….

+ Xếp loại viên chức tốt: ……

5. Công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, ứng dụng CNTT.

- Ngay từ đầu năm ra Quyết định thành lập BCĐ, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo đến toàn bộ lực lượng GD trong và ngoài nhà trường.

Triển khai kế hoạch, yêu cầu của các cuộc vận động: Phấn đấu không có cán bộ giáo viên, học sinh vi phạm.

- Công trình vệ sinh nhà trường đảm bảo đầy đủ luôn sạch sẽ đảm bảo cho GV-HS sử dụng thuận lợi.

 - Duy trì, phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên phụ trách trang Website nhà trường phát triển phong phú theo xu thế và nhu cầu của giáo viên, học sinh nhà trường cập nhật và tra cứu các thông tin của nhà trường.

E. NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VÀ CÁC

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

1. Đối với ban lãnh đạo nhà trường.

- Triển khai đẩy đủ các văn bản của ngành đến toàn bộ cán bộ giáo viên kịp thời.

- Có kế hoạch chỉ đạo cụ thể chi tiết về các hoạt động của nhà trường.

- Phối kết hợp tốt các tổ chức trong nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Tích cực kiểm tra, dự giờ thăm lớp.

2. Đối với tổ chuyên môn.

- Tham mưu với BGH trong việc phân công giảng dạy cho phù hợp, có hiệu quả.

- Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm theo mẫu mới và thông qua trước tổ, KH phải được BGH phê duyệt. Có đầy đủ hồ sơ do BGH quy định.

- Có KH kiểm tra GV bằng nhiều hình thức khác nhau, đảm bảo khách quan, công bằng, động viên kịp thời. Có KH giúp đỡ GV yếu về tay nghề.

- Thực hiện các chuyên đề các cấp đầy đủ, có chất lượng.

- Sinh hoạt tổ đều đặn, 2 lần/ tháng. Đổi mới sinh hoạt tổ CM ít nhất 1 lần/1 học kì. Đánh giá, xếp loại GV đúng, chính xác.  Hàng tháng KT hồ sơ 1 lần/1GV, KT dự  giờ GV ít nhất 1 lần/ tháng/1GV.

- Nắm chắc tiến độ chương trình các môn, quy chế đánh giá, XL HS…

- Chú ý việc sử dụng TBDH của tổ viên.

- Phân công, theo dõi việc dạy thay, lấp giờ, đổi tiết của tổ viên. Theo dõi ngày công của GV trong tổ.

- Thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin thường xuyên, ít nhất là thực hiện trong các giờ chuyên đề, thao giảng,…

- Nghiêm túc thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đánh giá giờ dạy theo thang điểm 100.

- Phân loại GV hàng tháng chính xác, có căn cứ.

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Theo dõi học sinh lớp chủ nhiệm sát sao, phối kết hợp với giáo viên bộ môn nắm bắt tình hình học tập tu dưỡng của học sinh, kịp thời thông tin và phối hợp với gia đình học sinh trong việc giáo dục ý thức rèn luyện, học tập của học sinh lớp phụ trách.

- Tích cực trong duy trì sỹ số học sinh, chỉ đạo tốt việc duy trì phong trào thi đua của lớp.

- Động viên, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của lớp để các em vương lên trong học tập.

- Năng cao chất lượng, tác dụng giờ sinh hoạt lớp, 15 phút đầu giờ.

4. Đối với giáo viên bộ môn.

- Năm vững đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước. Mỗi GV là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Có đủ các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định, đúng mẫu chung, thực hiện khẩu hiệu: Đúng- Đủ- Đẹp

- Tích cực học tập đổi mới PPDH, chống đọc chép, chú ý việc soạn giảng phù hợp từng bộ môn, tích cực sáng tạo trong công việc, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại mới.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về quy chế chuyên môn và TT 58 của Bộ GD&ĐT về đánh giá xếp loại HS.

- Tự bồi dưỡng năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm, không cắt xén chương trình.

- Thực hiện nghiêm túc theo Chuẩn KT-KN

- Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường.

- Sử dụng thường xuyên, triệt để TBDH ( mỗi GV tự làm đồ dùng dạy học ít nhất 1 loại).

- Thực hiện nghiêm túc việc dạy tự chọn, bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém theo sự phân công của BGH. Trong giáo án có đầy đủ 2 ND: phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng HS giỏi.

- Tham gia đầy đủ, tích cực, có chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề trường, cum, phòng.

* Cụ thể về hồ sơ sổ sách chuyên môn:

GV phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng các loại sổ sách trước khi tiến hành. Cụ thể:

- Sổ đầu bài:

Giáo viên chủ nhiệm cùng học sinh bảo quản bằng cách bọc bìa, giữ gìn, ghi chép đầy đủ các thông tin trong sổ, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng sổ. Không được viết mực đỏ. Các GV bộ môn ghi nhận xét giờ học ngắn gọn, đánh giá giờ học công bằng, khách quan. Hàng tuần GVCN tổng hợp đầy đủ.

- Sổ điểm:

+ Sổ cá nhân: Ghi chép sạch sẽ,  chữa điểm đúng quy định, thường xuyên theo dõi tình hình HS và bộ môn.

+ Sổ điểm lớp:  Viết bằng bút bi đen, GVCN làm đầy đủ yêu cầu theo hướng dẫn sử dụng sổ. GV bộ môn cập nhật điểm hàng ngày (Điểm KT 1 tiết trả sau một tuần)

- Sổ chủ nhiệm: GV chủ nhiệm ghi đầy đủ mọi thông tin trong sổ. Thường xuyên theo dõi và nhận xét hàng tuần, hàng tháng. Mỗi GV chủ nhiệm có sổ riêng để ghi chép, theo dõi HS trong lớp.

- Sổ ghi chép: Ghi chép đầy đủ các buổi hội họp, các giờ hội ý trong tuần, sạch sẽ, khoa học.

- Sổ dự giờ (theo mẫu):  Dự đủ số tiết theo quy định. Hàng tháng có tổng hợp, KT sổ định kì cuối sổ do TTCM đảm nhiệm.

- Sổ bồi dưỡng nghiệp vụ: Ghi chép đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề…Tăng cường tự học , tự bồi dưỡng CMNV

- Giáo án ( KH dạy học): Ghi đầy đủ ngày soạn, ngày giảng và theo yêu cầu đặc thù từng bộ môn, nhận xét sau tiết dạy. Nếu soạn trên máy tính phải thực hiện theo yêu cầu của PGD&ĐT. + Chậm nhất vào thứ 6 hàng tuần phải nộp giáo án tuần sau để duyệt. Cuối tiết sau của 1 tuần phải ghi đầy đủ ngày tháng năm và người duyệt.

- Kế hoạch bộ môn: Thực hiện đầy đủ đúng yêu cầu, chú ý đưa chuẩn KT-KN vào từng bài, chương…GVCN có kế hoạch HĐGDNG CK, GV dạy thêm cũng có đủ KH và giáo án.

+ Sổ mượn trả hồ sơ CM: NV trực chuyên môn theo dõi, nhận đầy đủ đầu sổ của toàn trường hàng ngày. Cất giữ chìa khóa cẩn thận.

 

G/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Duy trì sĩ số:

Duy trì số lượng 99%. GV chủ nhiệm theo dõi sát sao HS trong lớp, nắm chắc hoàn cảnh học sinh, thường xuyên liên hệ với phụ huynh trong việc phối hợp GD đạo đức nhất là với HS chưa chăm ngoan. Có thái độ thân thiện đối với HS để giúp các em tích cực học tập. Mỗi GV nâng cao ý thức trách nhiệm trong giảng dạy và GD học sinh, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gượng đạo đức, tự học và sáng tạo”. Vận động học sinh bỏ học ra lớp.

2. Xây dựng đội ngũ:

- XD một tập thể đoàn kết, nhất trí trong mọi hoạt động của nhà trường, đảm bảo về trình độ đào tạo, chuẩn đạo đức, vững tay nghề,.

- Mỗi CB, GV phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lí, thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD.

3. Nâng cao chất lượng GD toàn diện:

- GD tư tưởng đạo đức cho HS, GD kỹ năng sống, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Cho HS học tập nội quy HS ngay đầu năm.

- Tiếp tục chỉ dạo HS thực hiện tốt cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vân động “Hai không”.

- GD truyền thống cách mạng địa phương, GD phòng chống tệ nạn xã hội…

- Dạy đủ các môn theo quy định, phát huy vai trò chủ động tích cực của HS.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra:

- Từng GV có nhận thức đúng về công tác TT-KT. Đó là việc làm thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tăng cường KT đột xuất để đánh giá thực chất GV

- KT toàn diện 50% GV toàn trường: 11 GV/năm.

- Hàng tháng, hàng kì có đánh giá, XL GV có căn cứ, công bằng.

5. Phối hợp các đoàn thể:

- Với Chi bộ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong mọi công tác. Mọi Đảng viên phải gương mẫu thực hiện các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Với Công đoàn: Kết hợp làm tốt công tác động viên, khuyến khích CB-GV đăng kí thi đua đầu năm, tổ chức tốt các  ngày lễ lớn trong năm. Chăm lo chu đáo ĐS GV nhất là GV nội trú.Tổ chức tốt phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT, tham quan nghỉ mát.

- Ban thanh tra nhân dân làm đúng chức năng: KT, tư vấn, thúc đẩy, đánh giá.

- Với Đoàn- Đội: Chỉ đạo tốt kế hoạch của Đoàn- Đội. Rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động.

6. Công tác XHH giáo dục:

- Tăng cường sự hoạt động của Hội cha mẹ HS. Kết hợp tốt việc GD giữa NT-GĐ-XH. Làm tốt công tác XH hóa.

- Tham gia mọi phong trào của địa phương.

7. Công tác thi đua khen thưởng:

- Phối hợp cùng CĐ trường, TPT tổ chức tốt các đợt thi đua GV và HS, tạo không khí vui tươi trong nhà trường.

- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường trong năm học, kịp thời động viên khen thưởng trong từng đợt thi đua.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.

8. Công tác kiểm định chất lượng:

Hiệu trưởng thành lập HĐ kiểm định chất lượng, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Từng bước thu thập các thông tin, nguồn minh chứng và các loại hồ sơ quy định để  từng bước hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng của nhà trường trong thời gian tới.

* ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

- Có đủ kinh phí cho HĐ CM như: văn phòng phẩm, thiết bị máy móc…

* KẾ HOẠCH  CỤ THỂ TỪNG THÁNG: (Trang bên)

 

THÁNG 8,9/2017

Chủ điểm: Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

 

Nội dung công việc

Người

thực hiện

ĐC KH

1. Tư tưởng chính trị:

- Động viên CB-GV-NV chuẩn bị tốt mọi công việc để tổ chức khai giảng năm học mới.

- Tổ chức cho GV học tập chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ, Sở, PGD.

- Ổn định tổ chức trong nhà trường.

2. Chuyên môn:

- Phân công giảng dạy, lên thời khóa biểu, thực hiện lên lớp từ 14/8/2017

- Tham gia các lớp tập huấn do Phòng t/c

- Kiểm tra khảo sát đầu năm

- Duyệt các loại kế hoạch năm học, KT HS GV

- Ôn luyện MTCT và tham gia thi giải Toán bằng MTCT cấp huyện

- KT toàn diện 1 GV tổ TN

3.Công tác khác:

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể”.

- Phát động cuộc thi nghiên cứu KH-KT

- Đăng kí thi đua

- Tổ chức tết Trung thu cho HS, gđ GV

- Làm PCGD-XMC

- Tham gia giải cầu lông cấp ủy

- Phân loại GV tháng 8,9

- HN CBCC

 

 

-BGH, CĐ

 

- BGH

 

- BGH

 

-BGH,TTCM

 

- BGH,GV

- Các GV

-TT,BGH

- đ/c Luyện

 

- BKTNB

- BGH-TPT

- GV-HS

- tổ CM

- GVCN, CĐ

- CB-GV-NV

- Đảng viên

-Tổ CM,BTĐ

- CBGVNV

 

 

THÁNG 10/2017

 

Chủ điểm: Kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

 

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Điều chỉnh KH

1. Tư tưởng chính trị:

- Phát động phong trào thi trong GV và HS chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10

2. Chuyên môn:

- Thực hiện dạy BD-PĐ HS theo TKB

- KT toàn diện 3 GV 2 tổ CM ( XH: 2, SH: 1)

- Ôn luyện giải Toán trên MTCT cấp tỉnh

- CĐ trường môn: Văn 6,9 ; Toán 8,9

- Chuyên đề cụm môn: ………………………

tại THCS ……………………………………

- Tham gia các lớp tập huấn do SGD và PGD tổ chức

- T/c thi GV dạy giỏi cấp trường

3.Công tác khác:

- Hoàn thành hồ sơ PC

- Phân loại GV tháng 10

- Phát động và tổ chức cuộc thi liên môn và DH tích cực

- T/c ĐH CĐ

 

 

- BGH, CĐ

 

 

 

- GV

- BKTNB

- đ/c Luyện

- Tổ CM

-BGH, GV bộ môn

- GV được p/c

 

-BGK

 

-Tổ tổng hợp PC

- CB,GV,NV

- Tổ CM.BTĐ

- GV và HS

- CB-GV-NV

 

 

 

THÁNG 11/2017

 

Chủ điểm: Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

 

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Điều chỉnh KH

1. Tư tưởng chính trị:

- Phát động phong trào thi trong GV và HS kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- GD truyền thống “Tôn sư, trọng đạo”

2. Chuyên môn:

- Tổ chức thao giảng, thi GV giỏi cấp trường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

- Tham gia giải cầu lông ngành (nếu có)

- Kiểm tra toàn diện 2 GV 2 tổ XH, TN .

- Thi GV dạy giỏi cấp huyện môn KHTN

- KT hồ sơ chuyên môn

- Chuyên đề trường môn Địa 7,8

- CĐ cụm môn: ………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

3.Công tác khác:

- Tổ chức lễ kỷ niệm 20/11

- Phân loại GV tháng 11

 

 

- BGH, CĐ, TPT

 

- BGH, TPT

 

- GV đăng kí, BGK

 

- GV đăng kí

- Ban KTNB

- GV đăng kí

- TT, BGH

- Tổ S-H-NN

- GV bộ môn

 

 

 

- BGH, CĐ

- Tổ CM, BTĐ

 

 

THÁNG 12/2017

Chủ điểm: Kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 22/12

 

 

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Điều chỉnh KH

1. Tư tưởng chính trị:

- GD HS truyền thống về QĐND Việt Nam, GD ý thức tổ chức kỉ luật theo gương anh bộ đội cụ Hồ

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

2. Chuyên môn:

- Thi Vận dụng kiến thức liên môn...và Dạy học theo CĐ tích hợp huyện, tỉnh

- KT HĐGD NGCK

- KT sử dụng TBDH

- Tổ chức ôn tập HKI và KT nghiêm túc, đúng quy chế

- GV học tập Quy chế đánh giá, XL HS

-………………………………………......

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

3.Công tác khác:

- Chăm sóc cây xanh

- Phân loại GV tháng 12

 

 

- BGH, CĐ, TPT

 

- BGH, TPT

 

 

- BGH, GV

 

- BGH

- BGH

- BGH. GV

 

- BGH

-

 

 

 

 

- GVCN-HS

- Tổ CM, BTĐ

 

 

THÁNG 1,2/2018

Chủ điểm: Kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên

                  Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2

 

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Điều chỉnh KH

1. Tư tưởng chính trị:

- Tuyên truyền sâu rộng trong CB, GV, HS ý nghĩa ngày thành lập Đảng 3/2.

2. Chuyên môn:

- Phân công giảng dạy HKII

- CĐ trường: Lí 8,9; Anh 6,9

- KTTD 3 GV 3 tổ CM

- CĐ cụm môn: ……………………………

……………………………………………..

…………………………………………….

3.Công tác khác:

- Phân loại GV HKI, sơ kết thi đua

- Tổng hợp các biểu mẫu cuối HKI

 

 

 

 

- BGH, TPT

 

 

- BGH

- Tổ CM

- BKTNB

- BGH, GV bộ môn

 

 

- Tổ CM, BTĐ

- BGH, thư kí HĐ

 

 

 

THÁNG 3/2018

Chủ điểm: Kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3

 

 

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Điều chỉnh KH

1. Tư tưởng chính trị:

Tổ chức tốt lễ kỉ niệm 8/3, 26/3

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS hồ Chí Minh 26/3 và truyền thống Cách mạng địa phương.

2. Chuyên môn:

- Tham gia thi HS giỏi lớp 9 cấp huyện, Tỉnh

- KTTD 3 GV 3 tổ CM

- Thi nghề PT

- CĐ trường môn Văn 7,8

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

3. Công tác khác:

- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 8/3

- Tổ chức hoạt động trong HS ngày 26/3

- Phân loại GV tháng 3

 

 

- BGH, TPT,CĐ

- BGH, TPT

 

 

 

- BGH,GV lớp 9

- BKTNB

- BGH, GV dạy

- GV tổ XH

 

 

 

 

 

- BCHCĐ

- TPT, BTĐ

- Tổ CM, BTĐ

 

 

 

 

 

THÁNG 4/2018

Chủ điểm: Kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước

 

 

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Điều chỉnh KH

1. Tư tưởng chính trị:

- Tuyên truyền ý nghĩa lich sử 30/4, phát động phong trào thi đua trong HS

2. Chuyên môn:

- Tham gia thi giao lưu HS giỏi L 6,7,8

- KT việc thực hiện QCCM

- KT hồ sơ lớp 9

- Tổ chức ôn tập HK II

 

………………………………………………..

………………………………………..............

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

3.Công tác khác:

- Phân loại GV tháng 4

 

 

 

 

 

- BGH, TPT

 

 

- GV được PC

- BGH, KTNB

-BGH, GVCN 9

-BGH, GV bộ môn

-

 

 

 

 

 

- Tổ CM

 

 

 

 

THÁNG 5/2018

Chủ điểm: Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động, ngày sinh nhật Bác, ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

 

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Điều chỉnh KH

1. Tư tưởng chính trị:

- Tuyên truyền ý nghĩa 3 ngày lễ trong tháng 5, phát động phong trào thi đua trong HS

2. Chuyên môn:

- KT tiến độ chương trình các môn

- Tổ chức KT HKII nghiêm túc, đúng chất lượng

- Hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp 9

- KT thể lực HS

- Xét sáng kiến kinh nghiệm

- Hoàn thành hồ sơ cuối năm

- Duyệt KQ lên lớp

- KT hồ sơ CM, XL HS cuối năm

- Duyệt Học bạ

- Xét TN 9

- Bình xét GV chủ nhiệm giỏi cấp trường

- Bình xét thi đua cuối năm

…………………………………………….

…………………………………………….

3.Công tác khác:

- T/c họp PH cuối năm

 

 

- BGH, TPT

 

 

 

- Tổ CM

- BGH

 

- HĐ xét TN

- GV TC

- HĐ xét

- Các GV

- BGH, GV CN

- BKTNB

- BGH

- HĐ xét

- BTC, GVCN

- Tổ CM, BTĐ

 

 

 

- GVCN

 

 

 

THÁNG 6,7/2018

 

 

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Điều chỉnh KH

 

1. Tư tưởng chính trị:

- Quán triệt tinh thần nghỉ hè trong GV và HS

2. Chuyên môn:

- Duyệt học bạ, sổ điểm

- Kiểm kê TV-TBDH

- Bàn giao HS về hè

- T/C ôn tập vào lớp 10

…………………………………………….

…………………………………………….

3.Công tác khác:

- Công tác tuyển sinh L6

- Duyệt Thi đua

 

 

 

 

- BGH, TPT

 

 

- BGH

- CB,GV,NV

- HT

- BGH, GV T-V

 

 

 

- Ban TS

- BGH, CTCĐ

 

 

 

                                                                            Tràng Xá, ngày 20  tháng 9 năm 2017

            Hiệu trưởng  duyệt                                                    Người xây dựng KH

......................................................................                                     Phó HT

......................................................................

......................................................................

......................................................................                                 Vũ Thúy Oanh

......................................................................

......................................................................

......................................................................                                                                                               

 

Tác giả: admin
Nguồn: thcstrangxa.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 194
Năm 2020 : 2.864