Wednesday, 08/07/2020 - 08:40|
Chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH TIÊN TIẾN

 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN  DANH SÁCH DANH HIỆU HỌC SINH
TRƯỜNG: THCS TRÀNG XÁ  Cả năm - NĂM HỌC 2017-2018
          
          
STTLớpHọ tênNơi ở hiện nayNgày
sinh
Giới
 tính
Điểm
TB
Học
Lực
Hạnh
Kiểm
Danh
Hiệu
12345678910
19BNGUYỄN NGỌC BẢOXÓM CẦU NHỌ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN28/01/2003Nữ9GiỏiTốtGiỏi
29BNGUYỄN QUỲNH CHIXÓM CẦU NHỌ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN20/08/2003Nữ9GiỏiTốtGiỏi
38CHOÀNG KHÁNH HUYỀNXÓM CẦU NHỌ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN29/09/2004Nữ8.7GiỏiTốtGiỏi
48CTRẦN HUỆ PHƯƠNGXÓM LÀNG ĐÈN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN15/06/2004Nữ8.7GiỏiTốtGiỏi
56AMÔNG THỊ LYDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN17/01/2006Nữ8.6GiỏiTốtGiỏi
68CNGUYỄN THỊ HUYỀN ĐIỆPXÓM LÀNG ĐÈN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN22/05/2004Nữ8.6GiỏiTốtGiỏi
79AĐÀM THỊ DỊUXÓM CẦU NHỌ,XÃ TRÀNG XÁ,  HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN05/07/2003Nữ8.5GiỏiTốtGiỏi
86ANGUYỄN THỊ KIỀU TRÂMTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN06/12/2006Nữ8.4GiỏiTốtGiỏi
96BLÊ THỊ MYDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN18/04/2006Nữ8.4GiỏiTốtGiỏi
106BDƯƠNG HÀ QUỲNH TRANGTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN25/07/2006Nữ8.4GiỏiTốtGiỏi
117ABÙI HIỀN THƯƠNGXÓM LÀNG ĐÈN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN20/08/2005Nữ8.4GiỏiTốtGiỏi
126ALÊ THỊ LYDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN24/01/2006Nữ8.3GiỏiTốtGiỏi
137BHỨA NGỌC DIỄMXÓM LÒ GẠCH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN21/11/2005Nữ8.3GiỏiTốtGiỏi
148CHÀ TIẾN ĐẠTXÓM ĐỒNG RUỘNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN19/04/2004Nam8.3GiỏiTốtGiỏi
158CNGUYỄN NGỌC QUỲNH HƯƠNGXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN04/12/2004Nữ8.3GiỏiTốtGiỏi
166BHÀ THỊ ANH THƯDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN25/07/2006Nữ8.2GiỏiTốtGiỏi
177BHOÀNG ĐỨC MINHXÓM LÀNG ĐÈN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN21/12/2005Nam8.2GiỏiTốtGiỏi
187BNGUYỄN PHƯƠNG NGỌCXÓM LÀNG ĐÈN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN14/06/2005Nữ8.2GiỏiTốtGiỏi
197CNGUYỄN QUỐC HIẾUXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN27/07/2005Nam8.2GiỏiTốtGiỏi
209BNGUYỄN THỊ THANH LAMXÓM LÀNG ĐÈN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN01/09/2003Nữ8.2GiỏiTốtGiỏi
219BLÊ THÙY LINHXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN26/12/2003Nữ8.2GiỏiTốtGiỏi
229CLƯƠNG TUỆ QUANGXÓM CẦU NHỌ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN01/02/2003Nam8.2GiỏiTốtGiỏi
236BHOÀNG QUỲNH CHITRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN03/06/2006Nữ8.1GiỏiTốtGiỏi
247BLÊ NGỌC ÁNHXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN11/10/2005Nữ8.1GiỏiTốtGiỏi
257BLÊ TRUNG HIẾUXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN21/09/2005Nam8.1GiỏiTốtGiỏi
268ALÊ HỒNG NHUNGXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN19/10/2004Nữ8.1GiỏiTốtGiỏi
278ANGUYỄN THU UYÊNXÓM ĐỒNG DANH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN29/10/2004Nữ8.1GiỏiTốtGiỏi
289AVŨ ĐỨC VIỆTXÓM ĐỒNG BÀI, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN18/06/2003Nam8.1GiỏiTốtGiỏi
299BHOÀNG ĐAN DUNGXÓM ĐỒNG TÁC, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN30/09/2003Nữ8.1GiỏiTốtGiỏi
307CVY THỊ HẠNHXÓM ĐỒNG BÀI, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN30/01/2005Nữ8GiỏiTốtGiỏi
318BDƯƠNG TRUNG KIÊNXÓM CẦU NHỌ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN11/05/2004Nam8GiỏiTốtGiỏi
328CNÔNG HỒNG ÁNHXÓM ĐỒNG ẺN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN10/09/2004Nữ8GiỏiTốtGiỏi
339ANGUYỄN HỮU THÁIXÓM TÂN THÀNH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN04/04/2003Nam8GiỏiTốtGiỏi
349CHÀ VIỆT HƯNGXÓM BẮC PHONG, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN01/03/2003Nam8KháTốtTiên tiến
356BVƯƠNG THỊ HUYỀNDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN07/04/2006Nữ7.9KháTốtTiên tiến
367BLÝ KHÁNH CHIXÓM ĐỒNG MỎ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN05/11/2005Nữ7.9KháTốtTiên tiến
378BHOÀNG THỊ THANH TRÚCXÓM ĐỒNG ẺN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN29/03/2004Nữ7.9KháTốtTiên tiến
386ANGUYỄN THỊ NGỌC HÂNTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN10/11/2006Nữ7.8KháTốtTiên tiến
396ACHU QUYẾT THẮNGDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN28/01/2006Nam7.8KháTốtTiên tiến
407BNÔNG MỸ HẠNHXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN17/12/2005Nữ7.8KháTốtTiên tiến
419CNGUYỄN NGỌC MAIXÓM LÀNG ĐÈN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN06/08/2003Nữ7.8KháTốtTiên tiến
429CNGUYỄN THANH NHÀNXÓM TÂN ĐÀO, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN07/08/2003Nữ7.8KháTốtTiên tiến
436AHOÀNG HẢI HÀDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN16/08/2006Nam7.7KháTốtTiên tiến
446BNGUYỄN TUẤN ĐIỆPDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN02/07/2006Nam7.7KháTốtTiên tiến
458BLƯU THỊ BÍCH HẠNHXÓM ĐỒNG DANH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN27/01/2004Nữ7.7KháTốtTiên tiến
468CNÔNG THỊ BẢO NGỌCXÓM ĐỒNG ẺN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN22/09/2004Nữ7.7KháTốtTiên tiến
479BNÔNG THỊ LANXÓM LÒ GẠCH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN22/01/2003Nữ7.7KháTốtTiên tiến
486AVI THỊ THU HÒADÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN22/02/2006Nữ7.6KháTốtTiên tiến
496AHOÀNG PHƯƠNG THẢOTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN28/08/2006Nữ7.6KháTốtTiên tiến
506AĐÀO ANH THƯTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN19/11/2006Nữ7.6KháTốtTiên tiến
516BNÔNG THỊ NGỌC HUYỀNTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN23/11/2006Nữ7.6KháTốtTiên tiến
527BNGUYỄN TÙNG DƯƠNGXÓM CẦU NHỌ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN13/07/2005Nam7.6KháTốtTiên tiến
537BĐÀM HƯƠNG LANXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN20/04/2005Nữ7.6KháTốtTiên tiến
547CHOÀNG THỊ CHIXÓM ĐỒNG BÀI, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN26/01/2005Nữ7.6KháTốtTiên tiến
558BBẾ THU THỦYXÓM ĐỒNG RUỘNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN14/09/2004Nữ7.6KháTốtTiên tiến
568CVI THỊ NHẬT LỆXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN22/02/2004Nữ7.6KháTốtTiên tiến
579BHỨA THỊ THANHXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN21/12/2003Nữ7.6KháTốtTiên tiến
586ALÊ THỊ CHINHDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN14/02/2006Nữ7.5KháTốtTiên tiến
596BVŨ ĐỨC NGỌCTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN28/08/2006Nam7.5KháTốtTiên tiến
609ADƯƠNG TRIỆU QUỲNHXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN11/12/2003Nữ7.5KháTốtTiên tiến
616ANGUYỄN THÙY DƯƠNGTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN24/06/2006Nữ7.4KháTốtTiên tiến
626AVI ANH THƯTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN07/10/2006Nữ7.4KháTốtTiên tiến
637ANGUYỄN THỊ BÍCHXÓM TÂN THÀNH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN22/05/2005Nữ7.4KháTốtTiên tiến
647ANGÔ XUÂN NHIXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN11/10/2005Nữ7.4KháTốtTiên tiến
657BHOÀNG THỊ MYXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN08/05/2005Nữ7.4KháTốtTiên tiến
667BNGUYỄN THỊ YẾNXÓM LÀNG ĐÈN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN23/12/2005Nữ7.4KháTốtTiên tiến
677CMÔNG THỊ MAI CHIXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN12/10/2005Nữ7.4KháTốtTiên tiến
687CLƯƠNG THỊ THÚY DỊUXÓM ĐỒNG RUỘNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN26/04/2005Nữ7.4KháTốtTiên tiến
697CNGUYỄN HƯƠNG GIANGXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN29/08/2005Nữ7.4KháTốtTiên tiến
708BHOÀNG THỊ THU TRANGXÓM ĐỒNG BÀI, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN17/10/2004Nữ7.4KháTốtTiên tiến
718CTRIỆU KHÁNH LYXÓM ĐỒNG DANH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN06/10/2004Nữ7.4KháTốtTiên tiến
728CNGUYỄN THỊ THẢOXÓM ĐỒNG ẺN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN09/03/2004Nữ7.4KháTốtTiên tiến
739BPHAN HOÀNG VIỆTXÓM TÂN THÀNH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN28/08/2003Nam7.4KháTốtTiên tiến
749CNGUYỄN MINH HIỀNXÓM ĐỒNG ẺN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN09/05/2003Nữ7.4KháTốtTiên tiến
759CPHAN THỊ MAI PHƯƠNGXÓM LÒ GẠCH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN30/03/2003Nữ7.4KháTốtTiên tiến
766BNÔNG THỊ TƯỜNG VYTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN22/02/2006Nữ7.3KháTốtTiên tiến
777ANGUYỄN THỊ THƯƠNGXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN30/01/2005Nữ7.3KháTốtTiên tiến
787BVI HOÀNG HẠNHXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN14/02/2005Nữ7.3KháTốtTiên tiến
797BNGUYỄN THỊ MINH THƯXÓM ĐỒNG ẺN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN14/12/2005Nữ7.3KháTốtTiên tiến
807CLIỂU THỊ QUỲNHXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN26/01/2005Nữ7.3KháTốtTiên tiến
818BHÀ THU NGUYỆTXÓM ĐỒNG RUỘNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN25/10/2004Nữ7.3KháTốtTiên tiến
828BLÊ THÙY TRANGXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN10/02/2004Nữ7.3KháTốtTiên tiến
839ALÝ THỊ VYXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN29/09/2002Nữ7.3KháTốtTiên tiến
849CNÔNG ĐỨC DUYXÓM ĐỒNG DANH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN04/02/2003Nam7.3KháTốtTiên tiến
859CNGUYỄN THỊ THẢOXÓM ĐỒNG ẺN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN18/09/2003Nữ7.3KháTốtTiên tiến
867ANÔNG HỒNG HẠNHXÓM LÒ GẠCH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN30/03/2005Nữ7.2KháTốtTiên tiến
877ATRIỆU NHƯ ÝXÓM ĐỒNG BÀI, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN29/08/2005Nữ7.2KháTốtTiên tiến
887CĐƯỜNG CÔNG VINHXÓM ĐỒNG MỎ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN14/10/2005Nam7.2KháTốtTiên tiến
898APHÙNG THỊ THÙY TRINHXÓM ĐỒNG ẺN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN11/02/2004Nữ7.2KháTốtTiên tiến
908BNGUYỄN THỊ HÀ TRANGXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN21/08/2004Nữ7.2KháTốtTiên tiến
918CNGUYỄN MINH NGUYỆTXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN01/09/2004Nữ7.2KháTốtTiên tiến
928CLÝ MINH PHƯƠNGXÓM ĐỒNG ẺN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN13/01/2004Nữ7.2KháTốtTiên tiến
938CNGUYỄN THỊ TRANGXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN19/11/2004Nữ7.2KháTốtTiên tiến
949AHÀ THỊ MAIXÓM ĐỒNG RUỘNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN27/01/2003Nữ7.2KháTốtTiên tiến
959AHOÀNG THỊ HỒNG NGỌCXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN23/07/2003Nữ7.2KháTốtTiên tiến
969ALÂM VĂN NGUYÊNXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN05/11/2003Nam7.2KháTốtTiên tiến
979CĐỖ VĂN CƯƠNGXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN25/09/2003Nam7.2KháTốtTiên tiến
989CNGUYỄN MAI THUXÓM TÂN THÀNH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN17/07/2003Nữ7.2KháTốtTiên tiến
996ANGUYỄN THU TRANGTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN27/10/2006Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1006AHÀ PHƯƠNG UYÊNDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN14/12/2006Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1016BHOÀNG TRƯỜNG GIANGTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN26/02/2006Nam7.1KháTốtTiên tiến
1026BNGUYỄN HUY HOÀNGTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN14/12/2006Nam7.1KháTốtTiên tiến
1036BĐỖ THÙY TRÂMDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN22/01/2006Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1047BTRẦN THỊ HỒNG HẠNHXÓM CẦU NHỌ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN23/04/2005Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1057BLÊ THỊ LINHXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN27/05/2005Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1067BNGUYỄN THỊ MẾNXÓM ĐỒNG RUỘNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN10/11/2005Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1078AHOÀNG NGỌC TRÂMXÓM ĐỒNG DANH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN07/11/2004Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1088BNGÔ XUÂN DIỄMXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN01/07/2004Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1098BNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNXÓM ĐỒNG RUỘNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN22/01/2004Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1108CNGUYỄN TUẤN LINHXÓM ĐỒNG BÀI, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN01/09/2004Nam7.1KháTốtTiên tiến
1118CNGUYỄN HUY NAMXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN07/04/2004Nam7.1KháTốtTiên tiến
1128CVI THỊ THỎAXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN01/02/2004Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1139BNGUYỄN NHƯ HUỆXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN03/07/2003Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1149BLÊ THANH HUYỀNXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN25/08/2003Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1159BVI THANH MAIXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN20/11/2003Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1169CNGUYỄN MINH ÁNHXÓM LÀNG ĐÈN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN25/06/2003Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1179CDƯƠNG THANH LOANXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN08/02/2003Nữ7.1KháTốtTiên tiến
1186BLÊ KIỀU ANHDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN12/03/2006Nữ7KháTốtTiên tiến
1196BĐÀM THỊ CHIẾNDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN03/09/2006Nữ7KháTốtTiên tiến
1206BHOÀNG MINH CƯƠNGDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN07/01/2006Nam7KháTốtTiên tiến
1217ALÝ THỊ TRÀ MIXÓM ĐỒNG MỎ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN13/11/2005Nữ7KháTốtTiên tiến
1227ANÔNG THỊ THẢOXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN07/11/2005Nữ7KháTốtTiên tiến
1237BLÂM THỊ THU HOÀIXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN28/12/2005Nữ7KháTốtTiên tiến
1247CNGUYỄN HUY HOÀNGXÓM ĐỒNG ẺN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN23/01/2005Nam7KháTốtTiên tiến
1258ACHU PHƯƠNG DỊUXÓM ĐỒNG MỎ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN06/03/2004Nữ7KháTốtTiên tiến
1268AĐÀO THỊ PHƯƠNGXÓM LÀNG ĐÈN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN07/12/2004Nữ7KháTốtTiên tiến
1278CMÔNG HOÀNG ĐỨCXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN10/03/2004Nam7KháTốtTiên tiến
1288CHOÀNG THỊ HẠNHXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN10/03/2004Nữ7KháTốtTiên tiến
1298CMÔNG THANH PHƯƠNGXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN24/03/2004Nữ7KháTốtTiên tiến
1309ANGUYỄN QUỐC CƯỜNGXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN25/05/2003Nam7KháTốtTiên tiến
1319ANGUYỄN HUY HOÀNGXÓM ĐỒNG ẺN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN03/04/2003Nam7KháTốtTiên tiến
1329ATRẦN LINH NHIXÓM THÀNH TIẾN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN15/08/2003Nữ7KháTốtTiên tiến
1339ANGUYỄN THỊ YẾNXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN18/12/2003Nữ7KháTốtTiên tiến
1346BNÔNG THÚY DỊUDÂN TIẾN- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN01/04/2006Nữ6.9KháTốtTiên tiến
1356BCHU THỊ NGỌC LINHTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN03/08/2006Nữ6.9KháTốtTiên tiến
1366BTRẦN THỊ THƯƠNGTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN31/01/2006Nữ6.9KháTốtTiên tiến
1377AHÀ THỊ YẾN CHIXÓM LÒ GẠCH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN14/12/2005Nữ6.9KháTốtTiên tiến
1387ALÊ THỊ TRANGXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN14/01/2005Nữ6.9KháTốtTiên tiến
1397BTRẦN KHÁNH QUYÊNXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN12/09/2005Nữ6.9KháTốtTiên tiến
1407BPHÙNG TUẤN TRUNGXÓM ĐỒNG ẺN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN26/04/2005Nam6.9KháTốtTiên tiến
1417CNGUYỄN VĂN QUÂNXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN04/10/2005Nam6.9KháTốtTiên tiến
1427CVI THỊ YẾNXÓM LÀNG CHẼ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN09/09/2005Nữ6.9KháTốtTiên tiến
1438ATRẦN THỊ THU HẢOXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN01/09/2004Nữ6.9KháTốtTiên tiến
1448ADƯƠNG THỊ THU HIỀNXÓM KẸ, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN05/08/2004Nữ6.9KháTốtTiên tiến
1458ADƯƠNG THANH THẢOXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN19/07/2004Nữ6.9KháTốtTiên tiến
1468BHOÀNG NHƯ PHỤNGXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN04/10/2004Nữ6.9KháTốtTiên tiến
1478CVI KIM LIÊNXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN12/04/2004Nữ6.9KháTốtTiên tiến
1489BNGUYỄN NGỌC NGHĨAXÓM TÂN THÀNH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN10/10/2003Nam6.9KháTốtTiên tiến
1499CHOÀNG NGỌC THANHXÓM LÀNG ĐÈN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN10/12/2003Nữ6.9KháTốtTiên tiến
1506AHOÀNG HỒNG CÚCTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN12/03/2006Nữ6.8KháTốtTiên tiến
1516ADƯƠNG THU HOÀILIÊN MINH- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN15/03/2006Nữ6.8KháTốtTiên tiến
1526BHOÀNG THỊ HUỆTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN12/12/2006Nữ6.8KháTốtTiên tiến
1537BTRẦN THÙY DƯƠNGXÓM ĐỒNG ẺN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN15/12/2005Nữ6.8KháTốtTiên tiến
1548ADƯƠNG THỊ DUAXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN26/10/2004Nữ6.8KháTốtTiên tiến
1558ANGUYỄN BĂNG TRINHXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN03/09/2004Nữ6.8KháTốtTiên tiến
1568BHOÀNG THỊ LỆXÓM ĐỒNG BÀI, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN15/10/2003Nữ6.8KháTốtTiên tiến
1579BPHAN TRUNG SANXÓM ĐỒNG TÁC, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN09/04/2003Nam6.8KháTốtTiên tiến
1589CNÔNG ĐỨC HIẾUXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN28/01/2003Nam6.8KháTốtTiên tiến
1599CHÀ THỊ THU HUYỀNXÓM ĐỒNG ẺN, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN27/06/2003Nữ6.8KháTốtTiên tiến
1606AVĂN ĐỨC CƯỜNGTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN20/09/2006Nam6.7KháTốtTiên tiến
1616ALÝ HẢI NAMTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN05/10/2006Nam6.7KháTốtTiên tiến
1627ADƯƠNG VĂN ĐỊNHXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN03/12/2005Nam6.7KháTốtTiên tiến
1637BĐÀM ĐỨC ĐẠTXÓM CẦU NHỌ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN07/01/2005Nam6.7KháTốtTiên tiến
1648ANGUYỄN QUỐC ANXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN02/10/2004Nam6.7KháTốtTiên tiến
1659AHOÀNG BÍCH NGỌCXÓM CẦU NHỌ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN02/01/2003Nữ6.7KháTốtTiên tiến
1669AHOÀNG ANH TƯXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN18/10/2003Nam6.7KháTốtTiên tiến
1679BTRẦN VĂN MẠNHXÓM TÂN THÀNH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN27/07/2003Nam6.7KháTốtTiên tiến
1686ANGUYỄN HỮU HẢITRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN18/12/2006Nam6.6KháTốtTiên tiến
1696BTÔ ĐOÀN VIỆTTRÀNG XÁ- VÕ NHAI- THÁI NGUYÊN20/12/2006Nam6.6KháTốtTiên tiến
1707AHÀ VĂN HOÀNGXÓM BẮC PHONG, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN19/09/2005Nam6.6KháTốtTiên tiến
1717ACHU THỊ HỒNG VÂNXÓM ĐỒNG MỎ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN05/01/2005Nữ6.6KháTốtTiên tiến
1727BHỒ HOÀNG TÚ ANHXÓM CẦU NHỌ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN15/02/2005Nữ6.6KháTốtTiên tiến
1737BNGÔ ĐỨC TÀIXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN09/05/2005Nam6.6KháTốtTiên tiến
1747BNGUYỄN THÚY THƠMXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN09/09/2005Nữ6.6KháTốtTiên tiến
1758ANGUYỄN THỊ THANH TRÀXÓM KHUÂN RUỘNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN09/09/2004Nữ6.6KháTốtTiên tiến
1769BLÊ VĂN TÙNGXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN11/03/2003Nam6.6KháTốtTiên tiến
1777BLÊ VĂN QUỲNHXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN03/03/2005Nam6.6KháKháTiên tiến
1789ACHU THỊ THU HOÀNXÓM ĐỒNG MỎ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN22/11/2003Nữ6.6KháKháTiên tiến
1799BLÊ MẠNH DŨNGXÓM TÂN TIẾN, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN07/10/2003Nam6.6KháKháTiên tiến
1807ANÔNG THỊ LỆ THƯƠNGXÓM CẦU NHỌ, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN19/11/2005Nữ6.5KháTốtTiên tiến
1817AHÀ NGUYỄN KHÁNH TÙNGXÓM LÒ GẠCH, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN21/05/2005Nam6.5KháTốtTiên tiến
1827CNÔNG VĂN CHUYỀNXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN26/01/2005Nam6.5KháTốtTiên tiến
1837CLÊ HÀ PHÚC QUANGXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN08/01/2005Nam6.5KháTốtTiên tiến
1848AHOÀNG QUỐC KHÁNHXÓM ĐỒNG RÃ, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN30/08/2004Nam6.5KháTốtTiên tiến
1858AHÀ VIỆT VƯƠNGXÓM LÀNG TRÀNG, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN25/08/2004Nam6.5KháTốtTiên tiến
1869CTRIỆU YẾN LINHXÓM ĐỒNG BÀI, XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN12/03/2003Nữ6.5KháTốtTiên tiến
          
Ngày lập bảng 26/05/2018   ………, Ngày 26 Tháng 05 Năm 2018
 (Ký tên)     HIỆU TRƯỞNG
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 65
Tháng 07 : 173
Năm 2020 : 2.843