Wednesday, 15/07/2020 - 16:27|
Chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG THCS TRÀNG XÁ

 

Số: 15/KH-THCS TX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Tràng Xá, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 – 2019

 

 

Căn cứ Thông tư 12/2011/TT- BGD ngày28/3/2011 thông tư ban hành điều lệ trường THCS, THPT, THPT có nhiều cấp học;

 Căn cứ Quy chế tuyển sinh vào trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 432/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 30/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019;

Căn cứ Công văn số 209/PGDĐT ngày 17/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường THCS Tràng Xá xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp THCS; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở.

-Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Tiếp tục hiện hiện chủ trương « Ba tăng» (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho công tác dạy học).

2. Yêu cầu:

- Điều tra chính xác  trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn. Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, giảm sĩ số học sinh/lớp.

- Đảm bảo cho tất cả học sinh nhà trường được học 2 buổi trên ngày.

- Thực hiện tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc các qui định trong tuyển sinh. Không được thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.

- Cán bộ giáo viên làm công tác tuyển sinh chịu trách nhiệm trước các cấp lãnh đạo về công tác tuyển sinh.

   II. NỘI DUNG

   1.  Chỉ tiêu tuyển sinh:

  Năm học 2018-2019, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 của trường: 68 học sinh/ 02 lớp (Số học sinh trên địa bàn Xã).

  2. Tuyến tuyển sinh:

- Là học sinh thuộc xã Tràng Xá (68 em)

- Học sinh thuộc các xã lân cận (Dân Tiến, Liên Minh).

3. Đối tượng:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

4. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

- Đơn xin nhập học

-  Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học (hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ).

- Giấy khai sinh (bản chính và bản sao) 

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu xác nhận).

- Giấy chứng nhận hưởng ưu tiên theo quy định (hộ nghèo, cận nghèo..., nếu có).

5. Phương thức tuyển sinh :

Tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển.

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh:

a) Thời gian: Từ ngày 15/7/2018 đến ngày 30/7/2018.

Buổi sáng: từ 8h đến 11h30

Buổi chiều: từ 14h đến 17h00

b) Địa điểm nộp hồ sơ

          Tại Phòng Hội đồng – Trường THCS Tràng Xá

3. Điện thoại liên lạc

Hiệu trưởng:   0123 320 3698;              0208 3828 112

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phân công trách nhiệm:

          * Hội đồng tuyển sinh (Có danh sách đính kèm) gồm:

- Hiệu trưởng làm Chủ tịch

- Phó hiệu trưởng làm Phó chủ tịch

- Thư ký và các thành viên

* Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của người học.

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, lập danh sách người học trúng tuyển.

- Báo cáo về phòng GD số liệu và danh sách đăng ký tuyển sinh.

II. Chế độ báo cáo:

Sau khi xong công tác tuyển sinh nhà trường làm báo cáo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 kèm theo danh sách học sinh và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai (CM THCS) trước ngày 10/6/2018.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Tràng Xá năm học 2018-2019. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng theo số điện thoại  để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Võ Nhai;

- UBND xã Tràng Xá

- Các bộ phận nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 Phạm Văn Hợp

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS TRÀNG XÁ

 

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM  HỌC 2018-2019

 (Kèm theo KH số 15/KH-THCS TX ngày 27/4/2018)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Phạm Văn Hợp

Hiệu trưởng-  CT HĐ

 

2

Vũ Thúy Oanh

Phó Hiệu trưởng-  Phó CT HĐ

 

3

Hoàng Thị Hậu

Văn thư- Thư kí

 

4

Hoàng Thị Mỹ Dự

Giáo viên- UV

 

5

Triệu Minh Thi

Giáo viên- UV

 

                                                              

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                            (Đã ký)

 

 

                                                                                      Phạm Văn Hợp

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 195
Năm 2020 : 2.865