Thursday, 18/07/2019 - 10:28|
Chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4

Ảnh nhà trường 2010-2016


Nguồn: thcstrangxa.thainguyen.edu.vn