Thứ hai, 21/10/2019 - 23:21|
Chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4

Ảnh nhà trường 2010-2016


Nguồn: thcstrangxa.thainguyen.edu.vn