Thứ hai, 25/10/2021 - 15:20|
Chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4

Ảnh nhà trường 2010-2016


Nguồn: thcstrangxa.thainguyen.edu.vn